Levering en Voorwaarden


Koop

Heeft u interesse in één of meer van onze vervoermiddelen en wilt u tot aankoop over gaan? Dan kunt u uw bestelling plaatsen op de productpagina's.


Algemene Voorwaarden

Alle informatie over onze manier van werken, het verwerken van uw bestelling, de levering en de van toepassing zijnde voorwaarden kunt u lezen in dit document


Garantie

In de regel geldt dat wij een garantietermijn bieden van 2 jaar, voor zowel het vervoermiddel als voor de accu.

Indien een afwijkende garantietermijn van toepassing is staat dit vermeld op de productpagina.


Privacystatement / Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

Rood-Runner Nederland respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacystatement vindt u onze privacyprincipes en wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Want er mag geen onduidelijkheid over privacy bestaan.

Gebruik en doeleinden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. We gebruiken uw persoonsgegevens wel om u diensten te leveren waar u ons om vraagt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw offerte-aanvraag te kunnen verwerken.
  • Uw factuur te kunnen versturen.
  • Uw vervoermiddel in te schrijven en op uw naam te stellen bij de RDW.
  • U in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
  • U te informeren over onze activiteiten.
  • U te verzoeken een testimonial te schrijven.
  • Informatie van sollicitanten te administreren.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Bewaren

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is voor de doelen waar we het in dit privacystatement over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving.

Inzage

U heeft zelf ook recht op inzage van uw gegevens. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient (via het e-mailadres info@rood-runner.com) tot inzage van uw gegevens worden deze verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt ons altijd vragen uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te wissen. Wij wijzigen of wissen uw gegevens tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

Beschermen

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Nieuwsbrief

Wilt u nieuws over Rood-Runner Nederland ontvangen? Geef ons hier dan toestemming voor. U vindt de aanmeldmogelijkheid op onze website. Na uw aanmelding registreren we uw naam en e-mailadres. Dit profiel bewaren we totdat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die u ontvangt, zit een mogelijkheid om u af te melden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over ons privacystatement, over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stel dan uw vraag of meld uw klacht via het e-mailadres info@rood-runner.com. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door ons worden aangepast. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dit duidelijk op onze website.

Laatst bijgewerkt: 20-11-2020


Onze merken:Egret Egret Stigo Qugo
Skyer Wodkar Longio Sevic

Rood-Runner

Postadres:
Schaapkenslaan 39
5056 VX Berkel-Enschot
Nederland

Bezoekadres:
(bezoek alleen op afspraak!)
Watermanstraat 28-09
(Industrieterrein Loven III)
5015 TE Tilburg
Nederland

Contact:
+31 (0)13 - 2114405
info@rood-runner.com


© Rood-Runner, 2020
Alle rechten voorbehouden

Blijf op de hoogte en abonneer u op onze nieuwsbrief!